Accesul la cursurile e-learning elaborate in cadrul proiectului SPASD, finațat prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene.

Începând cu data de 19 martie profesorii și specialiștii interesați pot accesa modulele de e-learning elaborate in cadrul proiectului. Toți cei interesați sunt invitați să își creeze cont pe site-ul teachasd.com și să parcurgă cele 4 module:

1. Gestionarea Claselor Incluzive

Acest modul se axează pe informații despre ce este și ce înseamnă autismul, cum se manifestă în univerul școlar și cum pot profesorii analiza și reduce comportamentele care afectează funcționalitatea elevului. După parcurgerea modulului, profesorii vor înțeleage mai bine autismul și manifestarea acestuia în sala de clasă, vor recunoaște nevoile educaționale ale elevilor cu autism și vor răspunde nevoilor specifice identificate astfel încât să poată ajuta elevii să învețe.

2. Adaptarea curriculară pentru elevii diagnosticați cu tulburări din spectrul autist

Modul concentreat pe adaptarea curriculumului pentru elevii diagnosticați cu TSA prin prezentarea celor mai comune metode de predare adaptivă și strategii de învățare precum și furnizarea de exemple practice. Modulul prezintă, de asemenea, procesul de luare a deciziilor în vederea adaptării curriculum-ului: cum să fie decis nivelul de adaptare pentru elevul cu TSA și pașii necesari pentru a lua o decizie eficientă cu privire la acea adaptare. Totodată, oferă alternative pentru a preveni comportamentul inadcvat în clasă.

3. Tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC) și tulburări din spectrul autist 

Acest modul este axat pe furnizarea de exemple de strategii care au la bază TIC și pe care profesorii ar putea să le utilizeze la clasă pentru a ajuta copiii cu tulburări din spectrul autist să dezvolte strategii eficiente de învățare. Odată aplicate, strategiile recent învățate, au potențialul de a spori în mod semnificativ procesul de învățare la elevii cu TSA. Integrarea tehnologiei la clasă va ușura munca cadrelor didactice și va crește calitatea metodelor de predare adaptate noilor evoluții din domeniu.

4. Tranziția de la școală la viața de adult a elevilor cu tulburări din spectrul autist

Modulul 4 abordează nevoila elevilor diagnosticați cu tulburări de spectru autist să treacă printr-un proces de luare a deciziilor cu privire la ceea ce se întâmplă după terminarea studiilor. Modulul prezintă o metodă de analiză a nivelului de independență al elevului cu TSA pentru a permite profesoriului să evalueze nevoile, cunoștințele, punctele forte, predispoziția și abilitățile elevului, folosind instrumente practice. De asemenea, modulului facilitează elaborarea unui plan de acțiune împreună cu elevul și familia sa.