4 cursuri de e-learning pentru profesorii școlilor de masă

Pentru a atinge obiectivele proiectului, vor fi lansate 4 cursuri de e-learning. Cursurile abordează teme menite să sporească competențele și abilitățile cadrelor didactice, care nu privesc numai furnizarea de învățământ de clasă de înaltă calitate și incluzivă, ci și oferirea de sprijin în transferul capabilităților de la școală la viața comunității pentru studenții cu ASD și în construirea unui parteneriat cu părinții educarea copilului.

Vor fi dezvoltate următoarele module:

  1. Înțelegerea și gestionarea TSA în sala de clasă– Acest modul se concentrează asupra a ceea ce este autismul, cum se manifestă acesta în unitățileșcolare și modul în care profesorii pot analiza și reduce comportamentele care afectează funcționarea elevului. După finalizarea modulului, profesorii vor putea să înțeleagă autismul în sala de clasă, să recunoască nevoile educaționale ale elevilor cu autism și să răspundă nevoii specifice identificate pentru a ajuta elevii să învețe.
  2. Adaptarea curriculum-ului pentru elevii diagnosticați cu TSA– Acest modul se concentrează pe adaptarea mediului școlar la elevii diagnosticați cu autism prin prezentarea celor mai utilizate metode de adaptare a predării la sălile de clasă și furnizarea de exemple practice. Modulul prezintă, de asemenea, procesul de luare a deciziilor în adaptarea curriculum-ului (cum să fie decis nivelul de adaptare pentru elevul cu TSA, pașii în luarea unei decizii eficiente cu privire la adaptare) și oferă alternative pentru a preveni comportamentul inadecvat în sala de clasă.
  3. Tehnologii informatice și de comunicare (TIC) și TSA– Acest modul se concentrează pe furnizarea de exemple de strategii generale, dar și noi bazate pe TIC, pe care profesorii ar putea să le utilizeze în clasă pentru a ajuta copiii cu ASD să dezvolte strategii eficiente de învățare. Strategiile recent învățate, odată aplicate, vor avea efecte semnificative asupra performanței de învățare a copiilor cu tulburări de spectru autist. Integrarea tehnologiei în clasă va ușura munca cadrelor didactice și va spori calitatea metodelor de predare adaptate noilor evoluții din domeniu.
  4. Tranziția de la școală la viața adultă a elevilor cu TSA– Acest modul abordează nevoia tinerilor elevi diagnosticați cu TSA să treacă printr-un proces de luare a deciziilor cu privire la ceea ce se întâmplă după școală. Acest modul prezintă modalitatea de evaluare a dimensiunii și a domeniilor de independență a elevilor cu autism pentru a le permite profesorilor să evalueze nevoile, cunoștințele, predispoziția și abilitățile elevului folosind instrumente practice și să elaboreze un plan de acțiune împreună cu familia pentru a obține independența tinerilor care trăiesc cu TSA.