Activiteiten binnen het project en beoogde resultaten