SPASD Project bijeenkomst

Het project is gestart met een bijeenkomst in Boekarest op 30 november 2017. In deze eerste bijeenkomst werd besproken wat er voor het project moet gebeuren, de ontwikkeling en de accreditatie van de e-learning modules, hoe we de modules en het gebruik ervan zouden evalueren en de internationale bijeenkomst die georganiseerd zou worden. Meer specifiek bestond de bijeenkomst uit vier delen, gericht op project management, communicatie en verspreiding, management van de e-learning en presentaties van de verschillende werkgroepen.  Alle partners waren aanwezig, wat de gelegenheid gaf om alles uitgebreid te bespreken en om precies te begrijpen wat elke taak en elk doel binnen het project inhoudt.
De tweede internationale bijeenkomst werd gehouden in Nederland in januari 2018. In die bijeenkomst hebben we een werkplan gemaakt voor het hele project, het online platform besproken en een planning gemaakt voor de inhoudelijke stukken, inclusief het benaderen van auteurs, e-learning deskundigen en  de inhoud.
De derde bijeenkomst is gehouden in Polen (Warschau) in april 2018. Modules 1 en 2 werden dar afgemaakt, en de ontwikkeling van modules 3 en 4 werden daar besproken. Ook werden de algemene vragen voor deelnemers bij  aanvang van een module besproken.  Tot slot is uitgebreid ingegaan op het e-learning platform en de evaluatie van de e-learning modules
De volgende bijeenkomst zal gehouden worden in Italië, in september 2018.