Synapsis

De Synapsis Foundation heeft sinds 30 jaar een team van professionals, van ongeveer 100 werknemers, die hulp bieden aan mensen met ASS en hun families. De Foundation is betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, integratie in de maatschappij, maar ook bij instrumenten tbv vroegonderkenning en voor het werk voor de maatschappij. Synapsis Foundation probeert mensen in Polen zich bewust te maken van autisme, door het organiseren van trainingen, conferenties, stages, lesingen en het vertalen van publicaties voor verschillende doelgroepen. Dit is van belang omdat de behoeften van mensen met autisme toenemen (UNO heeft autisme een van de belangrijkste gezondheidsproblemen in de wereld genoemd) terwijl universiteiten in Polen geen autisme-specialisten opleiden. In die situatie is Synapsis de instelling die in Polen specialisten traint in nieuwe ontwikkelingen in het veld. De Synapsis Foundation heeft onlangs zijn werkzaamheden uitgebreid met de vroegonderkenning van autisme bij hele jonge kinderen, omdat vroeg diagnostiseren de effectiviteit van interventies verbetert. Het is ook beter mogelijk met nieuwe screenings en diagnostische middelen. De organisatie biest kortdurende programma’s met het doel jongvolwassenen te leren een zefstandig leven te leiden.

Contact

Data privacy information
In accordance with data protection regulation, we inform you that this website may collect the following data:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use
Some of the checkboxes are required. Please, check the required checkboxes.